September 18, 2020

Een oorzaak van Carpal Tunnel syndroom deels opgehelderd: FBN2 gen-variant ontdekt - Dr. Decramer en Dr. Noyez werken mee aan onderzoek

Hoewel carpaal tunnel syndroom de meest voorkomende vorm van perifere zenuwinklemming is, de pathogenese of precieze oorzaak ervan blijft grotendeels onbekend.

Een geschatte erfelijkheidsindex van 0,46 en een verhoogd familiair voorkomen geeft aan dat genetische factoren wellicht een rol spelen.

Er werd genetisch onderzoek verricht bij een familie die in verschillende generaties en op ongewoon jonge leeftijd het carpal tunnel syndroom ontwikkelden. Hierdoor werd een nieuw FBN2 gen-variant ontdekt die wellicht verantwoordelijk is voor carpal tunnel syndroom. Mooie bijdrage aan de wetenschap! Dit in nauwe samenwerking met UZAntwerpen Genetica Mevr. S. Peeters, Dr. G. Mortier, Dr. A. Decramer (3e van rechts) en Dr. Noyez (1e van links).

Een oorzaak van Carpal Tunnel syndroom deels opgehelderd: FBN2 gen-variant ontdekt - Dr. Decramer en Dr. Noyez werken mee aan onderzoek