April 26, 2016

Feedback van patiënten over Joint Care Zorgpad

Het Joint Care Zorgpad is een gespecialiseerd Zorgpad in Orthopedie Roeselare voor patiënten die een knieprothese of heupprothese krijgen. Op een gestandaardiseerde en up-to-date wijze worden de patiënten multidisciplinair geïnformeerd en voorbereid.
De patiënt wordt op een vrijblijvende, plenaire infosessie geïnformeerd over hoe alles in zijn werking zal treden en is er uitgebreid de mogelijkheid tot vragen stellen.
In een 2de sessie worden de patiënten individueel gescreend door een anesthesist, revalidatiearts, apotheker, verpleegkundige, kinesist en ergotherapeut.
Dit alles zodat de patiënt, en ook iedereen in het ziekenhuis, goed voorbereid is op de operatie en revalidatie van de patiënt.
Dit zorgt ervoor dat de revalidatie nog vlotter verloopt.

Het afgelopen jaar (2015) werd de mening van de patiënten over verschillende aspecten van het zorgpad anoniem bevraagd.
Hieronder vindt u de resultaten:

De vrijblijvende info-sessie
84% volgden de vrijblijvende infosessie en 87% vond dit zeer goed en nuttig

De preoperatieve screening sessie
De screening bij anesthesie, apotheker, verpleegkundige en revalidatie-arts: 95% uitstekend tot goed
De kine/ergo sessie: 92% uitstekend tot goed

Tevredenheid over resultaat van de ingreep op 6 weken
95% uitstekend tot goed, 3% redelijk, 1% slecht

Voor de mensen die tijdens de opname in het groepsprogramma revalideren vond 82% dit zeer goed.

Wat de verblijfsduur betreft:
85% vindt de huidige verblijfsduur goed (4 dagen)
10% vind dit te kort
Voor 5% mag deze nog korter zijn.

93% zou Joint Care aanraden aan andere personen

Feedback van patiënten over Joint Care Zorgpad