Mei 5, 2015

Thesisverdediging Dr. Thomas Luyckx - The Tibio-Femoral Joint Line

Op 20 maart 2015 behaalde Dr. Thomas Luyckx zijn PhD Degree en dit zowel aan de Universiteit van Leuven als Gent. De titel van zijn studie: “The Tibio-Femoral Joint Line: What is the biomechanical and clinical effect of surgical modifications?”. Prof. J. Bellemans, Prof. Ph. Debeer en Prof. J. Victor waren hiervoor zijn promotoren.

Kort samengevat is dit werk een zoektocht naar de meest optimale positie voor een totale knieprothese. Want ondanks het groot aantal knieprotheses dat jaarlijks geplaatst worden, bestaat er hierover nog steeds onduidelijkheid. In het werk werden via verschillende klinische en biomechanische studies factoren in het licht gesteld die een belangrijk effect hebben op het functionele resultaat van patiënten na een knieprothese. Een van de belangrijkste conclusies hierbij was dat alleen een meer anatomische en geïndividualiseerde aanpak van de positie van de prothese dit functionele resultaat kan verbeteren.

Een korte samenvatting kan u vinden via onderstaande link (PDF).

Thesisverdediging Dr. Thomas Luyckx - The Tibio-Femoral Joint Line
Thesisverdediging Dr. Thomas Luyckx - The Tibio-Femoral Joint Line
Thesisverdediging Dr. Thomas Luyckx - The Tibio-Femoral Joint Line