Team

Missie

Door een kwaliteitsvolle en multidisciplinaire aanpak is Orthopedie Roeselare uitgegroeid tot een toonaangevende orthopedische dienst met een sterke reputatie. Alle subspecialiteiten binnen de orthopedie kunnen binnen de dienst aangeboden worden. Voor iedere patient wordt steeds een precieze diagnostiek en een behandelingsplan op maat gegarandeerd. Voor de orthopedische behandelingen bestaat er een intense samenwerking met de dienst fysiotherapie en revalidatie. De chirurgen hebben een ruime ervaring en door superspecialisatie zijn de operaties sterk verfijnd. Continue bijscholing gekoppeld aan een drukke praktijk waarborgt een state-of-the-art behandeling. Door het hanteren van gevalideerde standaardprocedures in het operatiekwartier worden risico’s gereduceerd. De revalidatie en nazorg gebeurt in samenwerking met de huisarts, de revalidartiearts en kinesitherapeut. Aan de hand van parameters en PROM’s wordt de kwaliteit gemonitord. Iedere dag opnieuw wordt een excellente zorg nagestreefd. Door deze waarden te blijven hanteren en verder in te zetten op kwaliteit, een open multidisciplinaire aanpak en ook research willen wij verder toonaangevend blijven in Vlaanderen en Europa.

Interieur Orthopedie