NL

Uw consultatie

Aanmelden

Bij het binnenkomen in het ziekenhuis meldt u zich eerst aan bij de algemene balie. Nadien wordt u doorverwezen naar de polikliniek orthopedie waar u zich opnieuw dient aan te melden op het secretariaat van de dienst. Op dit moment duidt de secretaresse in de agenda van de arts aan dat u aanwezig bent.

U dient zich steeds 2x aan te melden

Indien er speciale aanvragen dienen te gebeuren met veel papierwerk laat u dit best op voorhand weten aan het secretariaat. Op die manier kan hiermee rekening gehouden worden bij het opstellen van de consultatieplanning zodat de wachttijden beperkt worden gehouden.

Na de consultatie

Na de consultatie meldt u zich terug aan op het secretariaat de dienst. Hier worden de nodige afspraken en/of onderzoeken voor u geboekt. U krijgt alle afspraken met plaats en uur op papier mee.