Patienten Consultatie

Uw consultatie

Aanmelden

Bij het binnenkomen in het ziekenhuis meldt u zich eerst aan bij de inschrijfkiosken. Nadien krijgt u een routebeschrijving naar de polikliniek orthopedie waar u uw ticket kan inscannen aan de aanmeldkiosk. Op dit moment ziet de arts dat u aanwezig bent in de wachtzaal. De arts zal u, via uw ticketnummer, oproepen via de schermen in de wachtzaal.

Indien er speciale aanvragen dienen te gebeuren met veel papierwerk laat u dit best op voorhand weten aan het secretariaat. Op die manier kan hiermee rekening gehouden worden bij het opstellen van de consultatieplanning zodat de wachttijden beperkt worden gehouden.

Na de consultatie

Na de consultatie meldt u zich aan op het secretariaat van de dienst. Hier worden de nodige afspraken en/of onderzoeken voor u geboekt. U krijgt alle afspraken met plaats en uur op papier mee.