Patienten Opname

Uw opname

Een opname regelen

Een opname wordt normaliter na een consultatiemoment afgesproken. Uitzonderlijk wordt u door het secretariaat opgebeld om de nodige administratieve formaliteiten telefonisch te regelen.
Het opname-uur wordt pas 1 dag voor de operatie meegedeeld wanneer de volledige operatieplanning gekend is. Zo kan de wachttijd in het ziekenhuis op de dag van de operatie voor u beperkt worden gehouden.

Kamerkeuze

Tijdens de bespreking van de opname wordt ook de kamer reeds geboekt. Er bestaan twee- en éénspersoonskamers. Voor een éénpersoonskamer kan er een supplement aangerekend worden door de dienst. Sommige verzekeringspolissen betalen dit supplement ook terug. U kan dit zo gewenst bij uw verzekeraar navragen.

Bezoekers

Op alle campussen gelden dezelfde bezoekuren: in de namiddag tussen 14u en 20u. Wij raden u aan enkel korte bezoekjes toe te staan: uw rust en revalidatie postoperatief is primordiaal.

Uw ontslag uit het ziekenhuis

Bij uw ontslag uit het ziekenhuis krijgt u alle nodige documenten en afspraken mee. Brief voor de huisarts, voorschrift voor de kinesitherapeut en de thuisverpleegkundige, postoperatieve controleafspraak bij de arts. Zo nodig worden ook postoperatieve vragenlijsten meegegeven die u op de controle-afspraak ingevuld meebrengt waarop ze ook besproken worden.
Na uw ontslag uit het ziekenhuis maakt u een afspraak met uw huisarts. De huisarts weet hierdoor dat u terug thuis bent. Hij kan samen met u de controle van de wondzorg afspreken en ook de voorschriften voor de postoperatieve medicatie voor de apotheker schrijven. Het postoperatief beleid staat steeds duidelijk in de ontslagbrief vermeld.

Postoperatief herstel na de opname

Het postopherapie.
Het postoperatief herstel bestaat enerzijds uit de wondgenezing en anderzijds uit de revalidatie met kinesitherapie.
De wondzorg wordt doorgaans door een thuisverpleegkundige gedaan, met supervisie door de huisarts. Bij de minste twijfel wordt best contact opgenomen met de arts via het secretariaat.
De postoperatieve kinesitherapie kan gebeuren bij u thuis of bij een kinesitherapeut.
Bij de kinesitherapeut gaan biedt meer mogelijkheden en draagt onze voorkeur uit. Dit kan bij private kinesitherapeuten of ambulant op de revalidatiedienst van het ziekenhuis. Hiernaast is dagelijks zelfstandig thuis oefenen ook zeer belangrijk voor uw revalidatie.
Voor meer informatie over specifieke revalidatie: kijk bij "uitleg over ingrepen en diagnoses"

Revalidatieoord

Bij bepaalde operaties, vooral bij gewrichtsvervangende protheses, wordt soms geopteerd om na het verblijf in het ziekenhuis de revalidatie in een revalidatieoord verder te zetten. Deze beslissing gebeurt steeds na overleg tussen de patiënt, de arts en de hoofdverpleegkundige en dit op basis van de verwachte postoperatieve revalidatie en de thuissituatie van de patiënt. Dit wordt best voldoende vooraf afgesproken.