Ischialgie of uitstralende pijn in het been vanuit de rug

Een PLIF operatie voor ischialgie

Het doel van deze rugoperatie is u te verlossen van de hevige pijn (ischialgie) en terug stabiliteit te geven aan uw rug. De oorzaak van de pijn of ischialgie is slijtage van de discus of tussenwervelschijf onderaan in de rug. Slijtage van de tussenwervelschijf of discartrose is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij iedereen voorkomt, al is de mate waarin het optreedt, van mens tot mens verschillend. De meest bewegelijke schakels zijn onderhevig aan slijtage, met name ter hoogte van de hals en lage rug. Deze slijtage kan optreden door gedurende jaren uw rug zwaar te belasten of door een instabiliteit van een schakel (spondylolisthesis of na een hernia operatie). Mensen die hieraan lijden, klagen over pijn laag in de rug en uitstraling van de pijn in één of beide benenen (dit wordt ischialgie genoemd), dit vooral na een tijdje staan of zitten. Bij de minste belasting van uw rug krijgt u deze lage rugpijn waardoor je de meeste activiteiten en sociale leven moet aanpassen of zelfs vermijden. Doordat de discus inzakt en daardoor de zenuw minder ruimte krijgt (verkleinen van neuroforamen, de opening waar de zenuw het ruggenmerg verlaat) krijgen we dikwijls bijkomende uitstraling of ischialgie in de benen.

Operatie

PLIF (Posterior Lumbar Interbody Fusion) is een operatie waarbij lendenwervels (Lumbar; van de lage rug) aan elkaar vast worden gezet. Tijdens de operatie installeren wij u in buikligging en maken een snede in het midden van de rug. Zo worden uw wervels via de rugzijde benaderd (Posterior). De zenuwen van de benen die vertrekken vanuit het ruggenmerg worden vrijgelegd en de versleten tussenwervelschijf wordt verwijderd. De hoogte van de ingezakte tussenwervelschijf wordt opgekrikt door het plaatsen van 2 kooien (cage, gemaakt uit koolstof). Deze kooien zijn opgevuld met uw eigen bot en naast de kooien wordt er nog bijkomend bot geplaatst. Dit bot is verkregen van het doornvormige uitsteeksel en bot welke is verwijderd bij het vrijleggen van de zenuwen.

Tenslotte fixeren we de beide wervels met schroeven, verbonden met een staaf of plaat, om de stabiliteit van de wervelkolom te vergroten (meestal titanium).

Immers, het doel van de operatie is het fixeren van de versleten wervelsegmenten, zodat er geen beweging meer mogelijk is en de wervels de tijd krijgen om dankzij het bot in de kooi vast te groeien. Meestal betekent dit een proces van verschillende maanden.

Postoperatieve periode

De eerste dag na de operatie blijft u te bed in rugligging. In de wonde bevindt zich soms een afvoerbuisje om nabloedingsvocht te verwijderen. Door op de rug te liggen, wordt er druk gegeven op de wonde waardoor minder nabloeding. De tweede dag mag u het bed verlaten, aangeleerd door verpleging / kinesist. Vanaf de derde dag mag u rustig rondwandelen in de kamer en eventueel zelfs in de gang. Een controle RX wordt gemaakt. Meestal is er ontslag na 5-tal dagen. Bij ontslag wordt een brief voor de huisarts meegegeven. Uw huisarts zorgt voor verdere pijnstilling en organisatie van de wondzorg. Na 14 dagen kunnen de hechtingen worden verwijderd. Gedurende 6-8 weken dient een corset te worden gedragen. Na 4 weken postoperatief is er een consultatie bij uw chirurg met een controle RX.

Risico’s

Deze operaties houden dezelfde (zeldzame) risico’s in als alle anderen operaties onder algemene verdoving. Om dergelijke risico’s tot een minimum te beperken, worden enkele preventieve maatregelen getroffen, zoals onderhuidse spuitjes tegen flebitis en opkomen uit het ziekbed. Specifieke complicaties, eigen aan rugchirurgie, worden besproken samen met uw behandelende chirurg. De meest voorkomende complicaties zijn infectie, postoperatieve wortelprikkeling waardoor tijdelijk meer beenpijn en het niet vastgroeien van de fusie. De veel voorkomende angst voor verlamming en rolstoel is totaal onterecht.

Deze content werd geschreven door : Dr. Arne DecramerDr. Yves DevliesDr. Lieven MissinneDr. Jan Van OostDr. Karel Willems

Meer info over aandoeningen van de Wervelzuil - Ischialgie - Brachialgie - Stenose