Verdoving

 

Hieronder een opsomming van de meest frequente letsels ter hoogte van de hand en pols. Niet alle ingrepen of ziektes kunnen hierin worden opgenomen. Voor verdere informatie kunt u steeds verder onze dienst contacteren telefonisch of per mail.  Veel ingrepen gebeuren onder vergroting. Vandaar dat u uw chirurg soms zult herkennen aan de grotere loupe BRIL of aan het gebruik van een MICROSCOOP. Deze instrumenten zijn nodig om de anatomie beter in detail te kunnen bekijken en hanteren. Zeer veel procedures kunnen onder plaatselijke (locoregionale) verdoving worden uitgevoerd. Deze omvat een verdoving specifiek ter hoogte van de insnede (LOKALE anesthesie) maar kan ook hogerop worden toegediend, een zogenaamde PLEXUS anesthesie. Hierbij wordt een verdovende prik toegediend rondom het sleutelbeen of in de oksel. Voordelen zijn de langdurige verdoving (6-12u) en kortere opnameduur. Uiteraard kan ook steeds een ALGEMENE anesthesie worden overwogen rekening houdende met de vraag van patiënt of op vraag van de chirurg. U krijgt hieromtrent meer uitleg bij het plannen van een ingreep. LET WEL: ook voor een plexus verdoving dient u nuchter binnen te komen en wordt vooraf gevraagd samen met uw huisarts het preoperatieve dossier op te maken.

Deze content werd geschreven door : Dr. Arne DecramerDr. Stijn Muermans, Dr. Jan Noyez, Dr. Karel Willems

Meer info over aandoeningen van de Hand - Pols - Carpal Tunnel Syndroom - Duimoperatie