Carpal tunnel release of operatie voor tintelende handen

Wat is Carpal Tunnel Syndroom?

In de handpalm ligt een tunnel gevormd door de handwortel beenderen en een ligament als ‘plafond’ (ligamentum transversum carpi). De inhoud omvat alle buigpezen van de vingers en de nervus medianus. Deze laatste is de zenuw verantwoordelijk voor de klachten bij een carpal tunnel syndroom. Deze ruimte kan door verschillende factoren (leeftijd, handenarbeid, zwangerschap, trauma, ...) nauwer worden waardoor klachten ontstaan. Het carpal tunnel syndroom komt vaker voor op oudere leeftijd maar kan ook bij jongeren aanwezig zijn!

Wat zijn de klachten van Carpal Tunnel Syndroom?

De klachten omvatten vooral vervelende tintelingen en slapend gevoel in de vingers aan de kant van de duim (duim/wijsvinger/middenvinger/ helft ringvinger). Deze zijn vooral ‘s nachts aanwezig maar soms ook continu overdag. Bepaalde posities zoals bij een boek lezen, fietsen, telefoneren of auto rijden kunnen de klachten uitlokken.

 

Niet altijd zijn de klachten zo duidelijk en manifesteren zich soms eerder als kramp, krachtsverlies, ‘zwaar’ gevoel of verlies van fijne motoriek (naaien, hemdsknoopjes dichtmaken). Steeds wordt een naaldjesonderzoek (elektromyogram = EMG) uitgevoerd ter bevestiging van de diagnose en de lokalisatie van de druk op de zenuw. Ook wordt de ernst en graad van inklemming hiermede bepaald en wordt een uitstralende last vanuit de nek (cervicale wervelzuil) al dan niet uitgesloten.  Alvorens naar een ingreep over te gaan wordt soms beslist om een nachtspalk te voorzien, kine uit te voeren en/of een infiltratie (spuit) toe te dienen in de carpaal tunnel. Deze behandelingen geven meestal een tijdelijke beterschap. De beslissing hangt van de ernst van inklemming af.


Behandeling

Bij een chirurgische beslissing kan de carpaal tunnel op 2 manieren worden opengemaakt: open techniek vs endoscopische techniek. De open techniek (open carpal tunnel syndroom = OCTS) omvat een insnede in de handpalm onder lokale verdoving waarbij het ligament wordt gesplit over zijn hele lengte.

Bij de endoscopische (endoscopische carpal tunnel syndroom = ECTS) of kijkoperatie techniek wordt een insnede ter hoogte van de pols aangebracht en wordt de tunnel van binnenuit geopend. Deze ingreep gebeurt onder locoregionale plexus verdoving. Voordelen zijn minder last ter hoogte van de handpalm gezien kleinere incisie en ook snellere revalidatie.
 


Beide technieken zijn gestandaardiseerde technieken die op zeer regelmatige basis worden uitgevoerd. Het zijn dankbare ingrepen met een groot slaagpercentage. Postoperatief wordt een compressief watteverband aangebracht voor 1 dag. De volgende dag verwachten we een controle bij uw huisarts voor nazicht van de wonde en verdere planning van wondverzorging en na  een 10tal dagen verwijderen van de hechtingen. Onmiddellijk bewegen wordt ten stelligste aangeraden zowel voor vingers als voor pols. U moet vooral een tijdelijk krachtsverlies en plaatselijke hinder ter hoogte van het litteken verwachten in de eerste weken na de ingreep. Dit herstelt nadien normaal gezien volledig.

Deze content werd geschreven door : Dr. Arne DecramerDr. Stijn Muermans, Dr. Jan Noyez, Dr. Karel Willems

Meer info over aandoeningen van de Hand - Pols - Carpal Tunnel Syndroom - Duimoperatie