Avasculaire necrose

Wat is Avasculaire necrose?
 

 
 

Avasculaire necrose van de heupkop ontstaat wanneer de bloedvoorziening van de heupkop (A) in gedrang komt. Hierdoor sterft het bot af (B) waardoor het zijn dragende structuur voor het kraakbeen verliest en de heupkop in elkaar zakt (C). Er zijn verschillende oorzaken die kunnen aanleiding geven tot deze aandoening. Als traumatische oorzaken zijn heupluxaties en fracturen binnenin het heupkapsel de voornaamste. Daarnaast is het langdurig gebruik van hoge dosissen cortisone in het kader van de behandeling van astma, reumatoide arthritis en andere aandoeningen een risico. Meestal komt deze ziekte voor tussen de leeftijd van 40 tot 60j. De meest voorkomende klacht is initieel liespijn met nadien toenemende bewegingsbeperking. De diagnose wordt gesteld na klinische onderzoek, röntgen foto’s en vaak ook een MR onderzoek. De duur van de aandoening varieert van enkele maanden tot langer dan 1 jaar.

Behandeling Avasculaire necrose

Avasculaire necrose wordt in het begin stadium conservatief behandeld met pijnmedicatie en ontlasten van het gewricht door middel van krukken. Het doel is om het inzakken van de heupkop en de daarmee gepaarde kraakbeenschade te voorkomen. Eens de heupkop is ingezakt is het plaatsen van een totale heupprothese de meest succesvolle behandeling.

Deze content werd geschreven door : Dr. Yves DevliesDr. Pieter-Jan De Roo, Dr. Paul Gunst, Dr. Jan Noyez, Dr. Luc Van den Daelen, Dr. Jan Van OostDr. Philip Winnock de Grave

Meer info over aandoeningen van de Heup - Heupprothese - Kijkoperatie