Fractuur

Een fractuur aan de heup

 
 

Een heupfractuur of een breuk van het bovenste deel van het dijbeen ontstaat na een val of ten gevolge van een hoge impact op het bovenbeen. Een hoge impact, zoals bij een verkeersongeval, komt meestal voor bij jongere personen. Bij mensen met osteoporose kan er reeds een breuk ontstaan ten gevolge van een simpele val. Osteoporose of botontkalking komt typische voor bij ouderen. De aanwezigheid van osteoporose wordt nagegaan door middel van een botdensitometrie en kan behandeld worden. Uw huisarts kan U hierin begeleiden. Bij heupfracturen wordt een onderscheid gemaakt naargelang de plaats van de breuk. Er kunnen 2 grote groepen worden onderscheiden. Daarnaast bestaan er nog verschillende types van fracturen van het bovenbeen zelf. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen breuken die binnen het heupkapsel plaatsvinden (de subcapitale of transcervicale fracturen en fracturen die zich net buiten het heupkapsel bevinden (de pertrochantaire en de subtrochantaire fracturen). Een heupfractuur dient quasi altijd operatief te worden behandeld.

Behandeling van een heupfractuur

De behandeling van een heupfractuur is afhankelijk van de lokalisatie van de fractuur. Een breuk binnenin het gewrichtskapsel (subcapitale of transcervicale fractuur (1)) wordt behandeld met een schroefosteosynthese (plaatsen van 3 schroeven) of met een heupprothese. Een osteosynthese kan enkel plaatsvinden bij jonge patiënten met een niet verplaatste fractuur.  In alle andere gevallen is een heup prothese aangewezen. Bij een breuk buiten het gewrichtskapsel (pertrochantaire(2) of subtrochantaire(3) breuk) wordt geopteerd voor een plaat-en-schroef osteosynthese of een intramedullaire nagel. Het herstel van een heupfractuur is een lang proces waarbij veel inzet van de patiënt wordt gevergd. De totale genezingsduur is moeilijk op voorhand in te schatten aangezien die sterk afhankelijk is van de algemene conditie. Meestal neemt het genezingsproces een drie tot vier maand in beslag gevolgd door nog een zestal maanden waarbij de kracht dient te worden herwonnen.  Tijdens de hospitalisatie wordt dan ook individueel nagekeken hoe deze nazorg kan geoptimaliseerd worden.
 

Deze content werd geschreven door : Dr. Yves DevliesDr. Pieter-Jan De Roo, Dr. Paul Gunst, Dr. Jan Noyez, Dr. Luc Van den Daelen, Dr. Jan Van OostDr. Philip Winnock de Grave

Meer info over aandoeningen van de Heup - Heupprothese - Kijkoperatie