Tendinopathie

Wat is Adductoren Tendinopathie?

Adductoren tendinopathie is een ontsteking van een spiergroep die gelegen aan de binnenzijde van het bovenbeen. In de meeste gevallen is de adductor longus aangetast. Bij sporten zoals voetbal, rugby, hardlopen, hordelopen, hockey … kunnen deze overbelast worden. Indien er dan niet correct wordt ingegrepen kan deze ontsteking chronisch worden waardoor finaal het beoefenen van sport niet meer zal lukken. De klachten bij deze aandoening zijn pijn aan de binnenzijde van het been, last bij stretchen, bij actief het been naar binnen bewegen en bij het trappen tegen een bal of explosief versnellen.

Gluteus Medius Tendinopathie

Gluteus medius tendinopathie is een ontsteking van een spier die zich uit door pijn aan de buitenzijde van het bovenbeen. Deze spier is de belangrijkste stabilisator van het heupgewricht bij stappen. Vaak is er hier een overlap aanwezig met een ontsteking van de slijmbeurs ter hoogte van de grote trochanter. De klachten zijn pijn bij liggen met vaak ook nachtelijke last, pijn bij lopen, manken en pijn bij het zijwaarts verplaatsen van het been.

Behandeling

De behandeling van een adductoren tendinopathie en gluteus medius tendinopathie begint met rust en de uitlokkende bewegingen te vermijden. Er zal eveneens kinesitherapie worden opgestart waarbij in een eerste fase gepoogd zal worden om de adductoren wat langer te maken door ze progressief te stretchen. In een tweede fase kunnen dan spierversterkende oefeningen worden opgestart via een oefenprogramma. Eenmalig kan een lokale infiltratie met corticosteroiden worden toegediend afhankelijk van de ernst van de ontsteking. Bij falen van bovenstaande maatregelen kan een operatief ingrijpen overwogen worden waarbij een selectieve release wordt uitgevoerd.

Deze content werd geschreven door : Dr. Yves DevliesDr. Pieter-Jan De Roo, Dr. Paul Gunst, Dr. Jan Noyez, Dr. Luc Van den Daelen, Dr. Jan Van OostDr. Philip Winnock de Grave

Meer info over aandoeningen van de Heup - Heupprothese - Kijkoperatie