Impingment

Wat is impingment?

9907-B 
 

Bij mensen die veel werk doen met de handen boven het hoofd (schilders, plakkers, ...) of bij bepaalde sporten (zwemmen, werpsporten, volleybal, ...) kan deze wrijving van de pezen van de rotator cuff onder het schouderdak leiden tot blijvende pijnklachten, het zogenaamd impingement syndroom of inknelling van de schouderpees. Anderzijds kan dit ook optreden bij een vrij normaal gebruik van de schouder, bij mensen die een te nauwe ruimte hebben tussen schouderdak en -kop. Dit kan aangeboren zijn, of langzaam ontstaan door slijtage en artrose met botuitgroei aan de onderzijde van het schouderdak.
 

schouder-6 

Er treedt dan verdikking en irritatie op van de slijmbeurs, die ontstoken raakt. Ook de schouderpees of rotator cuff zwelt en ontsteekt, en kan op termijn beschadigd worden of zelfs afscheuren.

Behandeling impingment

Op basis van uw verhaal en na klinisch onderzoek wordt een inklemmingsbeeld en ontsteking van de pees vermoed. Verder onderzoek door echografie en / of scanner onderzoek zal dit bevestigen. Initieel  kunnen pijnstillers en ontstekingsremmers (NSAI ’s) tijdelijk beterschap brengen. Ook inspuitingen met corticosteroïden kunnen hierin helpen, maar zijn bij misbruik eerder nadelig voor de kwaliteit van de pees. Bij falen van de conservatieve behandeling kan een operatie dan aangewezen zijn. In dit geval gaat het om een “acromioplastie”, dit is een procedure waarbij onder het acromion (schouderdak) wat bot wordt verwijderd om de inklemming van de rotator cuff op te heffen. Schouderproblemen kunnen tegenwoordig in de meeste gevallen behandeld worden met een operatie die veel minder ingrijpend is dan voorheen. Deze operatie heet arthroscopie ofwel kijkoperatie. Het voordeel van de arthroscopie is dat de orthopedisch chirurg hiermee via slechts enkele kleine wondjes méér van het schoudergewricht te zien krijgt dan bij de zogenaamde ‘open operatie’, waarvoor hij een grotere wond nodig heeft. De kleine wondjes genezen ook met een minimaal litteken en herstellen sneller. De operatie wordt als minder pijnlijk ervaren dan een open ingreep en ook de eerste weken van de nabehandeling zijn veel draaglijker voor de patiënt. Het risico op bepaalde complicaties is kleiner.

Operatie impingment

ACR 1.JPG 

De arthroscopische acromioplastie is een operatie die plaats vindt onder algemene verdoving gecombineerd met plaatselijke verdoving. U wordt geopereerd in zittende houding. Via kleine insnedes (0,75 cm) wordt met een camera de binnenzijde van het schoudergewricht bekeken. De chirurg onderzoekt of er schade is aan de spieren rondom het schoudergewricht en het  gewrichtkapsel. Via de kleine steekgaatjes kan de orthopedisch chirurg verschillende soorten instrumenten invoeren, zoals schaartjes en tasthaakjes. De schouder wordt gespoeld met water, waardoor deze uitzet en de orthopedische chirurg een duidelijker beeld krijgt en gemakkelijker kan werken. Na een grondige inspectie van het schoudergewricht, wordt het ontstoken slijmbeursje weggenomen. Bij aanwezigheid van kalk in de pees wordt dit zoveel mogelijk verwijderd. De ontsteking rond de pees wordt weggenomen en eventuele onregelmatigheden geëffend. Aan het einde van de ingreep schaven we de onderzijde van het schouderdak weg om meer ruimte te creeëren voor de spieren en de pezen. Dit gebeurt met een freesje waarmee het overtollige bot wordt weggefreesd.  Zodoende vergroot de ruimte tussen de kop en het schouderdak zodat de tussenliggende pees en spier minder ingekneld worden. Op het einde van de operatie worden de wondjes gehecht of soms opengelaten voor de ontzwelling. U krijgt een schouderverband waarin u de arm kunt laten rusten.

Deze content werd geschreven door : Dr. Yves Devlies, Dr. Stijn Muermans, Dr. Peter Stuer, Dr. Alexander Ryckaert, Dr. Karel Willems

Meer info over aandoeningen van de Schouder - Schouderprothese - Peesoperatie