Rotator cuff scheur of een peesscheur van de schouderpezen

Wat is Rotator Cuff?

partial_rotator_cuff_tear-1 

De rotator cuff, namelijk vier pezen rondom de schouder, zorgt voor het bewegen van onze  schouder in alle richtingen. Ter hoogte van de aanhechtingsplaats zijn de schouderpezen onderhevig aan slijtage. Bijkomende irritatie kan ontstaan wegens ruimtegebrek door botaangroei aan het schouderdak. Wanneer de pezen geleidelijk verslijten, kunnen ze gaan scheuren. De pees kan scheuren door spontane verouderingsprocessen, door overmatige belasting, bij bepaalde sporten (volleybal, …), beroepen (schilders, …) of door ongeval (val of plotse ruk aan de arm). Rotator cuff scheuren veroorzaken pijn en krachtverlies in de aangetaste schouder, maar er zijn vele gradaties mogelijk.

In sommige gevallen is de cuff slechts partieel gescheurd: hierbij is er pijn maar blijft er vaak een goede beweeglijkheid en kracht. Spontane genezing van een scheur gebeurt niet omdat deze zones van de pees weinig bloedtoevoer hebben. Hoe groter de scheur, hoe meer bewegingsbeperking en krachtverlies van de schouder. Het wordt dan moeilijker om de arm nog voorwaarts of zijwaarts op te heffen. Indien de rotator cuff volledig scheurt, wordt het onmogelijk om de arm in alle richtingen te bewegen. De meeste cuff scheuren veroorzaken een vage, doffe pijn in de schouderregio en de bovenarm. Soms is er ook een schietende pijn die optreedt bij bepaalde bewegingen, gecombineerd met een verspringend gevoel. Zeer frequent is de typische nachtelijke pijn. Heel vaak is het onmogelijk om in te slapen op de aangetaste schouder of wordt de patiënt ’s nachts wakker wanneer hij op die schouder ligt. Dagelijkse activiteiten worden moeilijker of onmogelijk.

Behandeling Rotator Cuff

Op basis van uw verhaal en na klinisch onderzoek wordt een scheur in de pees vermoed. Verder onderzoek door echografie en/of scanner onderzoek zal het aanwezig zijn van de scheur bevestigen. Er zijn verschillende types scheuren. Op basis van uw leeftijd, activiteit, type scheur, pijnklachten wordt beslist over het al dan niet herstellen van de pees. Voor kleine scheurtjes of oudere slijtagescheuren zonder te veel hinder, kunnen pijnstillers en ontstekingsremmers (NSAI ’s) tijdelijk beterschap brengen. Ook inspuitingen met corticosteroïden kunnen hierin helpen, maar zijn bij misbruik eerder nadelig voor de kwaliteit van de pees.

Anderzijds kan een gescheurde schouderpees nooit spontaan herstellen. Daarom is in vele gevallen een operatie aangewezen om de kracht terug in de schouder te brengen. Indien de scheur onbehandeld blijft, wordt deze met de jaren groter, en kan het zelfs aanleiding geven tot ernstige artrose (slijtage van het gewricht). Deze peesscheuren kunnen in de meeste gevallen behandeld worden met een operatie. Deze operatie heet arthroscopie ofwel kijkoperatie. Het voordeel van de arthroscopie is dat de orthopedisch chirurg met slechts enkele kleine wondjes, méér van het schoudergewricht te zien krijgt dan bij de zogenaamde ‘open operatie’, waarvoor hij een grotere wond nodig heeft. De kleine wondjes helen met een minimaal litteken en herstellen sneller. De operatie wordt minder pijnlijk ervaren en de eerste weken van de nabehandeling zijn veel draaglijker voor de patiënt. Het risico op bepaalde complicaties is kleiner.

Operatie Rotator Cuff
 

 
 

Voor de ingreep wordt er een plaatselijke verdoving gegeven door de anesthesist. Dit is een tijdelijke plaatselijke verdoving van de schouder via een prik in de nek. Deze zorgt ervoor dat de schouder de eerste 12-24 uur veel minder pijnlijk is. Daardoor kan de narcose ook lichter zijn. Hierna volgt de algemene narcose. U wordt volledig in slaap gebracht. De arthroscopie is een operatie die plaatsvindt onder algemene verdoving gecombineerd met plaatselijke verdoving. Via een kleine insnede (0,75 cm) wordt met een camera de binnenzijde van het schoudergewricht bekeken. Er wordt nagegaan of er schade is aan de pezen rondom het schoudergewricht en het gewrichtskapsel.
 

 
 

Door de verschillende steekgaatjes kan de orthopedisch chirurg allerlei instrumenten invoeren, zoals schaartjes, tasthaakjes en prikinstrumenten die nodig zijn om de hechting van de pees inwendig uit te voeren. Tijdens de ingreep wordt de schouder gespoeld met water, waardoor deze uitzet. Hierdoor kan de chirurg makkelijker werken en krijgt hij een ruimer overzicht. Na een grondige inspectie van het schoudergewricht, neemt hij de ontstoken slijmbeurs weg. Losse flarden van de pees worden verwijderd.
 

 

Op de botrand waar de pees is afgescheurd, worden nu enkele ankers geplaatst waarop draden zijn bevestigd. De gescheurde pees wordt losgemaakt van zijn vergroeiingen om aan het eind van de ingreep voldoende op zijn plaats van aanhechting te kunnen brengen.  Hiervoor maken we gebruik van een electro-cauter toesel welke ons toelaat verklevingen los te snijden alsook kleine bloedingshaarden te stelpen.De draden van de ankers worden gebruikt voor het hechten van de scheur. Dit gebeurt met speciale hechtinstrumenten via de kleine insnedes. Om te eindigen wordt de onderzijde van het schouderdak (acromion) deels weggefreesd om de pees in de toekomst meer ruimte te geven zodat er geen wrijving meer optreedt. De wondjes worden op het einde van de operatie gehecht of geplakt.
 

4184149_f260 


U krijgt een schouderverband (abductiekussen), waarin u de arm kunt laten rusten. Nadat de pees terug op het bot gehecht is, heeft de natuur 6 weken tijd nodig voor het ingroeien van de pees op het bot. Het is uiterst belangrijk dat U de eerste 6 weken de arm nooit zelfstandig probeert op te heffen, zo niet kan het resultaat van de ingreep te niet gedaan worden!

Video: Zorgpad Rotator Cuff Scheur

Video: Herstel Rotator Cuff Scheur, klein

Video: Herstel Rotaror Cuff Scheur, groot

Video: Herstel Rotator Cuff Scheur, massief

Deze content werd geschreven door : Dr. Yves DevliesDr. Stijn MuermansDr. Peter StuerDr. Alexander RyckaertDr. Karel Willems

Meer info over aandoeningen van de Schouder - Schouderprothese - Peesoperatie