Een ingreep

Dag van de ingreep

Opname:

U wordt opgenomen op de dienst orthopedie. Een team waaronder orthopedist, hoofdverpleegkundige, verpleegkundigen, zorgkundigen en logistiek assistenten staat tot uw dienst voor de medische en verpleegkundige zorgen. Met eventuele vragen, opmerkingen of suggesties kan u steeds bij hen terecht.

Voor de operatie dienen er nog een aantal voorbereidingen te gebeuren:

 • anamneseformulier wordt door u samen met de verpleegkundige ingevuld

 • algemene informatie over de afdeling wordt gegeven door de verpleegkundige

 • met een alcoholstift wordt door de verpleegkundige de operatieplaats aangeduid

Wanneer u zich angstig of zenuwachtig voelt, vraag aan de verpleegkundige bij opname op de afdeling een kalmeertabletje, zodat u zich wat comfortabeler kan voorbereiden op de ingreep. Het tijdstip van operatie is afhankelijk van het operatieschema van die dag, waardoor het moeilijk is om u een exact uur door te geven. Bij het vertrek naar de operatiekamer zal u een operatieschortje en een mutsje aangedaan worden.

Ringen en andere juwelen kan u beter thuis laten, tandprothesen, lenzen en piercings dienen uitgedaan/verwijderd te worden. Nagellak is niet toegestaan en dient op voorhand te worden verwijderd.

Anesthesie:

In principe wordt de ingreep bij ons onder lokale verdoving (popliteus blok) uitgevoerd waar bij enkel het been wordt verdoofd, indien u toch te zenuwachtig zou zijn, kan er altijd iets kalmerend worden toegediend of krijgt u een algemene verdoving. Hiervoor zal u vroeger naar het operatiekwartier geroepen worden en na de lokale verdoving even moeten wachten op de ingreep om de verdoving de tijd te geven voldoende in te werken.

Ingreep:

Er wordt dus steeds 1 of een combinatie van technieken gebruikt. Tijdens de ingreep zal een knelband rond uw boven- of onderbeen worden aangelegd. De operatie gebeurt dus onder bloedleegte. Afhankelijk van de uitgevoerde procedure krijgt u een open gipsverband of een compressief verband onmiddellijk na de ingreep. Bij het gipsverband hoort een steunverbod de eerste 10 dagen, in het andere geval krijgt u een speciale schoen en mag u sneller starten met steunen en stappen. Na de ingreep verblijft u nog even in de uitslaapruimte waarna u in principe terug naar de afdeling wordt gebracht. De lokale verdoving zal tussen de 10 en 16 uur werken en geleidelijk verdwijnen. Ondertussen zal u reeds pijnstillers krijgen om de pijn op tijd te onderdrukken. Indien u toch nog teveel pijn ervaart, kan er nog steeds aanvullende pijnmedicatie gegeven worden. Op regelmatige tijdstippen zal de verpleegkundige uw bloeddruk, pols, temperatuur, en bloedcirculatie komen controleren. Er zal tevens een infuus geplaatst zijn in uw arm om u van de nodige vochttoediening en eventuele pijnmedicatie te voorzien. Leg uw been in hoogstand en zorg ervoor dat uw geopereerde voet en been in een rechte houding ligt.

Dag na de ingreep = dag van ontslag

U mag zich 's morgens zelf wassen met een waskom of aan de lavabo. Indien dit moeilijk is, vraag dan hulp. De wondzorg zal indien nodig door de verpleegkundige gedaan worden. Wanneer er geen problemen zijn mag het infuus verwijderd worden. Vandaag zal u gemobiliseerd worden. De kinesist zal u leren stappen met krukken. Als u een gipsverband heeft mag u niet steunen, met een gipsschoen mag u gedeeltelijk steunen. In principe mag u in de namiddag, na het bezoek van de behandelend arts het ziekenhuis verlaten. Denk eraan de nodige documenten o.a. attest voor werk, attest voor de mutualiteit,... klaar te leggen zodat hij deze kan invullen bij zijn bezoek. U dient terug te komen op consultatie 2 weken na ontslag. Voor deze consultatie zal de verpleegkundige u bij ontslag reeds de gemaakte afspraken meegeven. De verpleegkundige zal u ook een voorschrift voor thuisverpleging meegeven en een medicatievoorschrift. Thuis mag u nog verder paracetamol 1g tot 4x/dag nemen (om de 6 uur) en eventueel nog extra Ibuprofen 600 mg tot 3x/dag de eerste twee a drie dagen zo nodig. De gebruikte hechtdraad is bijna altijd resorbeerbaar, dirt wil zeggen dat de draad vanzelf verdwijnt na een tijdje en moet dus niet worden verwijderd. Belangrijk voor u zijn: dagelijks uw flebietspuitjes frequent ijs leggen en hoogstand van het been om zwellen van het onderbeen te voorkomen. Indien u ooit het verband zou veranderen, doe dit dan juist (of laat het door een deskundig iemand doen) want dit verband is belangrijk voor het herstel van de weke delen.

Complicaties

Zoals bij elke heelkundige ingreep kunnen dit zijn:

 • Infectie

 • Nabloeding

 • Thromboflebitis: om dit te voorkomen krijgt u spuitjes in de buik

Meer specifiek voor hallux valgus-ingrepen:

 • Recidief van de hallux valgus: dit is meestal een gevolg van een onvoldoende correctie tijdens de operatie of het dragen van verkeerd schoeisel na de ingreep

 • Hallux varus: de grote teen wijst nu weg van de kleine teen (naar binnen toe), dit is een gevolg van een overcorrectie

 • Verkorting van het middenvoetsbeentje van de grote teen, eventueel een dorsiflexie (dit is het naar boven buigen van de grote teen).

 • Zwelling van de voet: komt zeer vaak voor en zal meestal 2 tot 4 maanden aanhouden. Meestal neemt de zwelling door de dag wat toe.

 • Non-union: het niet aan elkaar groeien van het gecorrigeerde bot. Door te stoppen met roken verkleint u dit risico in belangrijke mate!

Het herstel

De duur van de revalidatie hangt in grote mate af of u al dan niet een gips gekregen hebt. Het gipsverband wordt aangelegd voor 3-6 weken, hierbij is er een steunverbod gedurende de eerste 10 dagen. Na 10 dagen wordt de gips verwijderd en krijgt u een loopgips. Vanaf dit moment mag u steunen (eerst gedeeltelijk, na een tijd opnieuw volledig). Na het verwijderen van het loopgips wordt er een controle-RX-foto genomen. Nadien raden wij u aan een open schoen of sportschoen te dragen. Indien u een speciale postoperatieve schoen heeft gekregen mag u reeds snel steunen, ook hier raden we na het weglaten van deze schoen open- of sportschoenen aan. Het is ook belangrijk om de beweeglijkheid van de teen te trainen. Vooral het naar boven bewegen van de grote teen (dit wil zeggen: het naar u toe bewegen = dorsiflexie) dient bijzondere aandacht te krijgen. Eenmaal de wonde genezen is en het gips af raden wij u dan ook aan om de beweeglijkheid van de tenen te oefenen in het water en dit 2 maal per dag. Ook warme en koude wisselbaden (dit is het afwisselend plaatsen van de voet in warm en koud water, telkens gedurende 1 minuut) kunnen nuttig zijn om zwelling te beperken. Toch moet u er rekening mee houden dat een zwelling van de voet gedurende de eerste 2-4 maanden niet abnormaal is. Na het verwijderen van het gips of verband mag u de voet hydrateren door het aanbrengen van een voetcrème of hydraterende crème één maal per dag (blauw pot van niveau). De huid wordt hierdoor terug soepel en de littekens mooier.

 1. Als u begint te stappen zonder gips of gipsschoen is het belangrijk de voet goed af te rollen. U komt neer op de hiel, dan brengt u het gewicht over naar de middenvoet en tenslotte rolt u de voorvoet volledig af en steunt dus op de tenen. Oefen dit gangpatroon blootvoets, met korte passen en met trage tred. Door de gipsimmobilisatie kan ook uw enkelgewricht verstijving vertonen. Achillespeesstretching en fietsen (hometrainer) kunnen dit oplossen.

 2. Soms is het aangewezen om kinesitherapie te volgen tijdens uw revalidatie. De kinesist kan extra lymfedrainage geven en het gecorrigeerde gewricht sneller mobiel maken.

 3. Tenslotte is het belangrijk om het litteken voldoende lang (8-12 maand) te beschermen tegen direct zonlicht.

Deze content werd geschreven door : Dr. Stijn MuermansDr. Mark van DijkDr. Jan Van Oost

Meer info over aandoeningen van de Voet - Enkel - Hallux Valgus - Pees - Operatie